RSS

För att prenumerera på Kårkällar’ns kalender, använd den här länken i din rss-läsare (exempelvis Google Reader):

https://www.google.com/calendar/feeds/gota.gu.se_knborchtmd85jud6aflc2ebq68@group.calendar.google.com/public/basic