Styrelsen sköter Kårkällar’n

Styrelsen ser till att Kårkällar’n fungerar, de har både beslutande och operativ funktion. Kårkällar’ns styrelse utses av studentkåren. Samtliga jobbar för att du ska trivas. Alla nås via e-post på förnamn@karkallaren.se.

 

Maja Gillstam

Kassör.

 

Tobias Eliasson

Alkoholansvarig.

 

Patrik Nilsson

Ordförande & Vaktmästare.

 

Kim Everås

Bokningsansvarig.

Milad Pourdanandeh

Mat & köksansvarig.

Joel Olsson

Kommunikatör.

 

 

 

 

Förutom Kårkällar’ns styrelse finns det ofantligt många tappra studenter som hjälper till att förverkliga Kårkällar’ns verksamhet! Många av dessa återfinns i de kårföreningar, särskilt sexmästerier, som verkar under Göta studentkår! Dessa kårföreningar läser du med fördel om på Göta studentkårs hemsida.