Kårkällar'ns entréÅlder och inträde

Du måste ha fyllt 18 år för att besöka våra tillställningar. Du måste ha med dig både vanlig legitimation och kårlegitimation. Krav på kårmedlemskap är ett villkor för vårt serveringstillstånd och alltså inte förhandlingsbart i dörren.

Som medlem i någon av Göteborgs fem studentkårer får du dessutom ta med dig en gäst som inte är medlem.

Onsdagspubar och karaokepubar, samt de flesta andra aftnar, har gratis inträde för medlemmar i Göta studentkår. Övriga betalar vanligtvis 20:-.

För att få detaljerad information, läs om respektive arrangemang i kalendern.