Vidga dina vyer

En students främsta uppgift är att bredda sina sinnen. Att bekanta sig med nya tankemönster, vidomar och att därmed dra nya slutsatser om tingens ordning. Och där kommer Kårkällar’ns studentpub i Göteborg in i bilden. Med ett brett och samtidigt noggrannt utvaldt sortiment av öl hjälper vi dig att bli en mer upplyst människa.

Kom på Onsdagspub. Låt oss ge dig ett paradigmskifte, iskallt och skummande.

Vår filosofi tillämpad!