Vi är en del av Göta Studentkår

Kårkällar’n och Kårhuset är en del av Göta studentkår.

Göta studentkårs webbplats.

Göta studentkårs kontaktsida.